Doe eens verstandig, volg wat meer je gevoel ..

einstein‘Doe eens verstandig, volg wat meer je gevoel’. Feit is dat we, over het algemeen, allemaal een linker en een rechter hersenhelft hebben. De linker hersenhelft is onze verstandelijke, rationele kant. De rechter hersenhelft is onze gevoelskant. Bij veel van ons ‘nuchtere Hollanders’ is met name onze rationele hersenhelft goed tot zeer goed ontwikkeld. Vanuit onze opvoeding en het onderwijs wordt met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van de capaciteiten van onze linker hersenhelft. Dat is erg jammer want hierdoor blijft een groot deel van ons potentieel onbenut. Met het benutten van onze linker,- én rechterhelft zouden we niet alleen slimmer, maar ook veel creatiever zijn. Onze linker hersenhelft denkt namelijk slechts in afzonderlijke delen; tekens, cijfers, woorden, terwijl onze rechter hersenhelft hier ook nog kleuren en beelden toevoegd en er één samenhangend geheel van maakt. 1 + 1 = 3.

Bij het maken van belangrijke keuzes in ons leven doen we gelukkig steeds vaker ook een beroep op onze gevoelskant. Het is fijn wanneer verstand en gevoel bij de keuzes voor een nieuwe baan, nieuwe woning etc op één lijn liggen. Maar … dat is niet altijd het geval en wordt er een verstandelijke keuze gemaakt. Achteraf blijkt het dan toch niet de juiste keuze te zijn geweest en hebben mensen spijt dat ze niet beter naar hun (buik)gevoel hebben geluisterd…

Gevoel of intuïtie is niet iets wat je altijd kunt uitleggen of toelichten, je hebt geen garanties en geen zekerheid, want je kunt niks ‘bewijzen’. Pas nadat een keuze is gemaakt zal blijken of het wel niet de juiste keuze is geweest. En zelfs wanneer het verstandelijk gezien niet de ‘juiste’ keuze is geweest, kan het gevoelsmatig juist wel de ‘juiste’ keuze zijn geweest. Volg je het nog?

Van belang is om de balans tussen beide hersenhelften te herstellen en ervoor te zorgen dat deze vloeiender met elkaar gaan samenwerken, waardoor we in staat zijn om automatische gewoontes en gedragspatronen los te laten en keuzes maken die in lijn liggen met ons complete zelf.

2 leuke oefeningen om nieuwe verbindingen tussen beide hersenhelften aan te leggen:

  1. Zingen en tegelijkertijd bewegingen uitvoeren. Wieg met je lichaam, beweeg je vingers, breng je handen, armen en voeten in beweging.
  2. Schrijf of maak een tekening met je linkerhand, leg de muis van je PC aan de andere kant dan je gewend bent, poets je tanden met de andere hand, draag je horloge links of leg je mes en vork eens andersom.