Leven vanuit je kern

‘Leven vanuit je kern.’ Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat ze op de automatische, geconditioneerde piloot leven, waardoor ze verwijderd zijn geraakt van hun kern en van wie ze werkelijk zijn. En een leven leiden zoals het hoort en zoals wordt verwacht. Maar vroeg of laat gaat dit dus wringen… sommige mensen worden wakker geschud als gevolg van het verlies van hun baan of een relatie. Weer anderen krijgen lichamelijke of geestelijke klachten, worden ziek of belanden in een depressie of een burn out.

Deze klachten zijn vaak signalen dat er een disbalans is met een diepere oorzaak. We zijn geneigd om zo’n klacht af te bakenen en ertegen te vechten. Een klacht is ‘ongewenst’ en moet daarom zo snel mogelijk verdwijnen. Maar.. wanneer je niet verder gaat kijken en de dieperliggende oorzaak van een klacht niet gaat onderzoeken, heb je kans dat deze terugkomt. Dezelfde klacht, een andere nieuwe klacht of uiteindelijk misschien zelfs een ziekte.

Iedereen heeft in zijn of haar kindertijd wel een of meerdere pijnlijke tot zelfs traumatische ervaringen opgedaan. Als zo’n ervaring niet wordt verwerkt, zet deze ervaring zich als een blokkade vast in je lichaam. Als bescherming en om te voorkomen dat het opnieuw gekwetst wordt, sluit het kind zich af. Pijnlijke ervaringen, gevoelens en emoties worden weggestopt, in plaats van te worden geuit en doorleefd. Dit (beschermings)mechanisme blijft doorwerken in het volwassen leven, met alle gevolgen van dien.

Je wilt jezelf beschermen maar de grote paradox is dat je juist hierdoor onbewust ervaringen gaat aantrekken die opnieuw dezelfde soort pijn veroorzaken. Wat we op zulke momenten vaak doen is de ‘schuld’ van wat ons overkomt bij de ander neerleggen en in de slachtofferrol kruipen. Dit zal zich keer op keer herhalen totdat je beseft dat jij de enige bent die dit kan doorbreken.

‘Naar binnen keren’, ofwel introspectie kan eng en spannend zijn en wanneer je ervoor kiest om dit proces aan te gaan, ben je er de rest van je leven mee bezig. Het aangaan en doorleven van oude kwetsuren (blokkades) kan behoorlijk heftig en intens zijn. Toch zijn dit geen redenen om het niet te doen, want de voordelen zijn vele malen groter; door je kwetsuren te erkennen kun je ze gaan transformeren en loslaten. Je omgeving verandert (doordat jij verandert). Er vallen automatische patronen weg en je bewustzijn neemt toe. Je komt steeds dichter bij jezelf en bij wie je werkelijk bent. Je ontdekt nieuwe talenten en kwaliteiten van jezelf, klachten zullen verdwijnen en je ervaart een toename aan energie en vitaliteit doordat er meer ruimte komt voor jouzelf.

Als jij gaat ontdekken wie je werkelijk bent en jezelf gaat accepteren voor wie je werkelijk bent, kan niemand je nog kwetsen. Wie durft? Alvast welkom thuis.