Voorwaarden

Om de massage of behandeling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Praktijk Essence ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat:

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt er naar je NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens gevraagd. Als je 6 maanden niet meer bent geweest, worden je gegevens automatisch verwijderd.
 2. Afhankelijk van de massage of behandeling die je wilt ondergaan, wordt er voorafgaand aan de eerste sessie een intakegesprek gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de  massage of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in je situatie die van invloed kunnen zijn op het consult of massage(behandeling), ben je zelf verantwoordelijk deze te verstrekken.
 4. Alle informatie uit het intakegesprek wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 5. Bij Praktijk Essence wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan worden afgezien van een consult of massage(behandeling) en wordt je door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. In geval van koorts, griep, zwangerschap (tot 37 weken) en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), trombose, hartklachten, wordt er geen massage gegeven. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst een arts te consulteren, voordat je een afspraak maakt voor een massage of behandeling.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 75% in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage of behandeling voldaan.
 9. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage of behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
 10. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Praktijk Essence aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden onmiddellijk verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Praktijk Essence niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een consult of massage(behandeling) die aan jou gegeven is.